Публикации

Показват се публикации от април 19, 2020

Маските (7)

Изображение
7. За Витус, Кристин беше жена. От първата им среща. Не успя да приеме, че е Същество, че е от Третия пол. Стана случайно, никой от двамата не търсеше близост. Кристин трябваше да му е само настойник. Допряха се в асансьора, кабината беше тясна. Кристин изхълца, засмя се късо, погледна го косо. Имаше черни очи, а в тях пламък. Пламъкът надменен, но зад него въпросителна и плахо чувство. Стори му се, че вижда устните й под маската. Тънки и широки устни сега изписали изненада. Топла вълна го обля, почувства, че облива и него. Глупаво беше. Токът прекъсна за секунда. Първобитният асансьор спря, след което тръгна с подскок. Кристин ли загуби равновесие или Витус? Или и двамата? Нелеп инцидент. След десет минути бяха забравили за него. Стигнаха дома й. Настаниха се в кухнята, на масата до прозореца. Кратко, неловко мълчание. Срещащи се погледи, които не знаеха къде да се дянат. Кристин направи кафе. Попита нещо, което не я вълнуваше. Витус и отговори механи

Маските (6)

Изображение
6. -Момчето трябва да бъде възпитавано мъжки, бащата да отгледа сина си - механично говореше Съществото, то не беше мъж, не беше и жена и повтаряше за стотен или хиляден път урока, който и Яса, и съучениците й знаеха още преди да тръгнат на училище. – Момичето трябва да бъде възпитавано по женски, майката да отгледа дъщеря си. -А вас, Съществата? – обади се Лина, отнесената, която все не разбираше нещо, все разсмиваше всички с въпросите си. И сега класа се разсмя, но смеха прозвуча някак изкуствено. Всички искаха да зададат този въпрос. -Не се казва така, Лина! – опита се да прозвучи строго Съществото, но смута му пролича, опита да върне самообладание и се върна в началото: - Момчето трябва да бъде възпитавано мъжки, бащата да отгледа сина си. Момичето трябва да бъде възпитавано по женски, майката да отгледа дъщеря си. Момчето трябва да познава баща си като свой възпитател, но не е длъжно и не е желателно да познава майка си. Момичето трябва да познава майка си като своя възп

Маските (5)

Изображение
5. Слушай ме внимателно сега. Трябва да следиш мисълта ми. Не се прави, че знаеш това, знаеш онова. Сигурно много от нещата, които ще ти кажа, ще ти се сторят познати, но много е важно да ги чуеш в този ред, в който ме накараха да взема решението. Да започнем от Здравния кредит. Всеки има Здравен кредит. Получава го при раждането си. Стойността му е 1000 Е-точки. Ако човек не боледува много, от лихва може да натрупа някоя друга точка. Заболи ли те гърлото, лекуват го. Струва четвърт точка, ако потърсиш помощ навреме. Закъснееш ли (зависи колко) лечението ти може да достигне 10 точки. Порежеш ли се в кухнята (зависи как) може да ти отнемат една хилядна от точката, но може и да те глобят с до 100 точки. Ако си загубил кръв, примерно. Така си прахосал ценен за човечеството ресурс. Бъбречна криза от 30 до 50 точки. Пневмония от 50 до 250, но ако закъснееш, могат да ти отнемат и всички. Счупена ключица – 70. Зъбобол от 20 до 80. Не се кокори. Разбира се, че това са приблиз

Маските (4)

Изображение
4. Опитваше се да изключи съзнание. Да остави привикналото на ежедневните си функции тяло да изпълнява само каквото се очаква от него. Точно преди шестдесет часа в 24:00 на тринадесетият си рожден ден, както всички момичета навършващи тринадесет, получи първият си цикъл. Този белег на зрелост при Яса не закъсня с нито секунда. Иначе се случваше при някои момичета да се забави с минута-две. Повече, дори. Подобно закъснение не беше точно атавизъм, но би могло да бъде симптом за развиващ се атавизъм. Това налагаше да бъде незабавно докладвано и изследвано до откриване на причините му. Преди настъпването на часа, скришно от себе си Яса се вълнуваше, а когато цикъла започна почувства дори леко съжаление, че всичко е точно така, както трябва да бъде. Точно след 365 дни и осем часа щеше да е първият й учебно-производствен час по сексуална практика. Всички момичета от първата сутрин след навършването на 14 години са длъжни веднъж седмично да изпълняват поставената задача в

Маските (3)

Изображение
3. Дълго време баща ти криеше. Не беше трудно, кой да влезе в банята, че да го види без маска. Не, че тогава подобно нахлуване изглеждаше толкова непристойно колкото сега. Все още бяхме запазили част от старите си навици. Събирахме се вечер на една трапеза. Сядахме около масата, сваляхме маски, виждахме се без тях...

Маските (2)

Изображение
2. Яса не успя да заспи, но скри от майка си, колкото и трудно да й беше. Стана преди всички, искаше спокойно да иде до банята, а се втурна. Въздухът не и достигаше, дробовете й се вкамениха, не можеше да си поеме още. Прехапа юмрука, не можеше да удържи сълзите си. Напираха. Стисна зъби, впи ги дълбоко в кокалчетата си и болката я удържа да не изпадне в

Маските (1)

Изображение
1. Отдавна се случи, но помня. Преди да чуем за пандемията предпазните маски бяха изчезнали. А казваха, че вируса се разнася по въздуха и покосява. Всеки ден научавахме от радио и телевизия... Радио и телевизия ли? Средства за масова информация от онова време... Да, и за дезинформация...