четвъртък, 21 ноември 2013 г.

Кой е Далебор?
Той иде от бездната на неизвестното, а земята го посреща с трусове и видения, пожари и снежни виелици, лавини и пъплещи между ледниците титанични змии.
Оцеляването му е извън възможностите на всеки друг.
Той ще върне човешкото в гърдите на безсърдечен генерал и отряда му от отчаяни главорези.
Той е отрока, чиято първа дума не е "мамо", а "мирно".
Преди още да е проговорил ще носи генералски отличителен знак.
Той няма друго семейство освен армията.
Той е войника, който прелъстява Атина. Какво ще излезе от тази история? Едва ли нещо добро.
Той е воден само от справедливост, но ще се превърне в кошмар.

И нека си кажем нещо извън фантастичния сюжет: той е в гърдите на всеки истински мъж. И там е най-светия и най-чистия образ, но излезе ли и превърне ли се в реалност (а за жалост това се случва) ангела се превръща в сатана.

Той е Далебор.