Публикации

Показват се публикации от октомври 31, 2021

Локдаун

  "Бум-бум-бум-бум..." - по вратата на църквата. Треперещ старчески глас отвътре: -Кой е? -Аз съм...аз...аз (гласът е задавен от хрипове)...ранен съм, искам да се помоля. -Не може, синко. В локдаун сме, върви си с мир. -Кървя... -Потърси лекар. -Късно е вече за лекар. -Аз съм... -...нали сте Божи служител. -Не мога! Те не знаеха какво правят. Разпространяваха верижно писма, искаха и църквите да бъдат затворени като всичко останало. Нас изкарваха виновни, че децата не ходят на училище, че бизнесите им не вървели, кой съм аз да се бунтувам срещу гласа народен. -Нали сте Божи служител...умирам. -Ще те изповядам, говори. Дълга пауза. -Чу ли, ще те изповядам и ще се моля за теб, говори. -Аз... -Говори! Дълго мълчание. Старият свещеник се замисли. Светлините от разтапящите се свещи хвърляха отблясъци върху сребристата му брада и я правиха да прилича на огнище. Блещукаха в почти невиждащите му сиви очи, а той си спомняше... Как една именита съвременна авторка, размахваше пръст срещу